theme nơi đây em vẫn chờ.... cực hot

Go down

theme nơi đây em vẫn chờ.... cực hot

Bài gửi by  on Fri Aug 20, 2010 1:24 am

[quote].col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}
#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/head-wai.jpg) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:717px;}
html{background: #030007 ;}
#ft{background:transparent;font-size:0px;}
#ft{background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/fot-wai.jpg) no-repeat center;height:1127px;}
.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft ,
#article_new .rc_ft ,
#subscribe_highlight .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft ,
#user_mod_10001 .rc_ft {background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/0bot-mdnhowai.jpg) no-repeat center top;height:170px;}
.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#subscribe_highlight .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd ,
#user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/bd-mdnhowai.jpg) repeat-y top center;}
.col-150 .rc_hd,
#friendlist_module .rc_hd,
#article_new .rc_hd,
#search_module .rc_hd,
#calendar .rc_hd,
#folder .rc_hd,
#update_date .rc_hd,
#statistic .rc_hd,
#friendlist_module .rc_hd,
#comment_new .rc_hd,
#subscribe_highlight .rc_hd,
#user_mod_10001 .rc_hd{background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/top-mdnhowai%20-%20Copy.jpg) no-repeat center bottom;height:154px;}
#blog_title{display:none;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
#profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img706/5999/989321gyey13hzit.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}
.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:700px;}
.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
width:700px;}
.backhome .cta-ss {background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img695/1747/th53.gif) no-repeat center !important;height:80px;}
.backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}
.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}
#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/ent-wai.jpg) no-repeat center;height:510px;}

/*Body entry */
#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}

/* bottom entry */
#article_list_module .rc_ft
{background:transparent;}
#user_mod_10006 .rc_hd , #user_mod_10007 .rc_hd , #user_mod_10008 .rc_hd , #user_mod_10009 .rc_hd , #user_mod_100010 .rc_hd {background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/top-md600wai.jpg) no-repeat center bottom;height:336px;}
#user_mod_10006 .rc_ft , #user_mod_10007 .rc_ft , #user_mod_10008 .rc_ft , #user_mod_10009 .rc_ft , #user_mod_100010 .rc_ft {background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/bot-entwai.jpg) no-repeat center top;height:74px;}
#user_mod_10006 .rc_bd , #user_mod_10007 .rc_bd , #user_mod_10008 .rc_bd , #user_mod_10009 .rc_bd , #user_mod_100010 .rc_bd {background:transparent url(http://files.myopera.com/bikhinz/albums/3043361/bd-entwai.jpg) repeat center;}
#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc_hd div, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}


/*blast*/
#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:100%;}
.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}
#blast .rc_bc .bd{font-weight:bold;font-style:italic;font-size:12px;text-decoration:blink}
#blast .rc_bc .bd a {font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:blink}
#folder li{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img6/6761/46790665.gif) no-repeat top left;}
#statistic li{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img6/6761/46790665.gif) no-repeat top left;}
#article_new li{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img263/6864/000g.gif) no-repeat top left;}
#comment_new li{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img263/6864/000g.gif) no-repeat top left;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img263/6864/000g.gif) no-repeat top left;}
#profile_card .bd dl dt{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img263/6864/000g.gif) no-repeat top left;text-align:center;}

#bd .col-150,
#bd #friendlist_module,
#bd #article_new,
#bd #search_module,
#bd #calendar,
#bd #folder,
#bd #update_date,
#bd #statistic,
#bd #friendlist_module
#bd #comment_new,
#bd #subscribe_highlight,
#bd #user_mod_10001,
#bd #user_mod_10002,
#bd #user_mod_10003 ,
#bd #user_mod_10004 ,
#bd #user_mod_10005, #bd #profile_highlight {width:250px;}
/*Tương tự đối với các module rộng .col-600 nhưng nó lại phụ thuộc vào chiều rộng của module hẹp*/
#bd .col-600 {width:720px !important;padding:0 0 0 105px;}

#bd #user_mod_10006,
#bd #user_mod_10007,
#bd #user_mod_10008,
#bd #user_mod_10009,
#bd #user_mod_100010 {width:720px;}
#ygmabot {height:0px;}
#ygmatop,
#ygmasrchquery,
#ygmabot,
#ygma .blogsrch .ipt,
.blog_dummyselect .hd span,
.blog_dummyselect .hd,
.yuimenubar .hd u,
.yuimenubar .hd b,
.yuimenubar .hd i,
.yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
.yuimenubaritemlabel a {color:transparent;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritemlabel-hassubmenu {background:transparent;}
select, input, button, textarea {border-color:transparent;}
#ygma .blogsrch .btn {background:transparent;}
#ygmatop {font-size:0;color:transparent;}
#ygma .btn {border-style:none;}
#ygma .btn .first-child {border-style:none;}
.ygmabg {background:transparent;}
#ygmalogo img {background:transparent!important;height:0px;}
.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div,
.blog_dummyselect .bd {background:transparent !important;border-top-color:transparent;border-bottom-color:transparent;border-right-color:transparent;border-left-color:transparent;height:0px !important;}

#blogsearch input {background:transparent !important;}
.ygmabg, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
.yuimenubar, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent;border-style:none;}
[/quote]


Points : 0
Join date : 01/01/1970

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết